Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXV/323/2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie zmian w budźcie gminy Janowice Wielkie na 2024 rokUchwała nr LXV/322/2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie przyznania dotacji na realizację zdań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.Uchwała nr LXV/321/2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.Uchwała nr LXV/320/2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie przyznania dotacji na realizacje odbudowy zadań inwestycyjnych w ramach rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.Uchwała nr LXV/319/2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sorawie przyznania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 rokuUchwała nr LXV/318/2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - W sprawie zamiany uchwały nr LXIII/305/2024 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizacje zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich(...) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (...)Uchwała nr VXV/317/2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie dopłat do 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzanych ścieków wynikających z taryf za zabiorowe zaopatrzenie w wode ii zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Janowice WielkieUchwała nr LXV/316/2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/158/2017 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie okreslenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.Uchwała nr LXV.315.2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Janowicach Wielkich uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych szkoleniach lub ćwiczeniachUchwała nr LXV.314.2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą "Aktualizacja Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Janowice WielkieUchwała nr LXV.313.2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/132/2009 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice WielkieUchwała nr LXV.312.2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie 'Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie Gminy Janowice WielkieUchwała nr LXV.311.2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie okreslenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczenia w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobieraniaUchwała nr LXV.310.2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...)Uchwała nr LXV.309.2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymiUchwała nr LXV.308.2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030Uchwała nr LXV.307.2024/2024 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 14 marca 2024 - w sprawie przyjęcia programuosłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Janowice Wielkie na 2024 rok