Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLIV.253.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 lutego 2023 - w sprawie zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2023 rokUchwała nr XLIV.252.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 lutego 2023 - w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ściekówUchwała nr XLIV.251.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 lutego 2023 - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór nieczystości stałych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i instalacji przydomowych oczyszczalni ściekówUchwała nr XLIV.250.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 lutego 2023 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Janowicach WielkichUchwała nr XLIV.249.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 lutego 2023 - w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętamiUchwała nr XLIV.248.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 lutego 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVI.108.2012 Rady Gminy Janowice Wielkie ws. pomnika przyrody - Aleja Jarząba Szwedzkiego, ul. Wojska Polskiego w Janowicach WielkichUchwała nr XLIV.247.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 lutego 2023 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.180.2021 Rady Gminy Janowice Wielkie ws. nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Janowicach WielkichUchwała nr XLIV.246.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 lutego 2023 - w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków