Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Gminy powołuje komisje stałe i doraźne, określając ich przedmiot działania i skład osobowy.

Komisje podlegają radzie i przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdanie ze swojej działalności.

Komisje działają na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rada powołuje i odwołuje przewodniczącego spośród członków komisji.

Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący właściwej komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego rady, a także na wniosek 1/3 członków komisji.

Wspólne posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący rady w porozumieniu z przewodniczącymi komisji.

Przewodniczący komisji podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o posiedzeniu.

Do zadań stałych komisji należy w szczególności:

a) opiniowanie projektów uchwał rady,

b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

c) analizowanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji, dotyczących jej zakresu działania.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 452
Podmiot udostępniający: BIP Janowice Wielkie
Nazwa dokumentu: Komisje Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Admin
Osoba, która udostępnia informację: Karolina Laszkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.08.2021 15:49:32
Data udostępnienia informacji: 17.08.2021 15:49:39
Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2021 13:33:52
Rejestr zmian