Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Kamil Kowalski
Wójt
Gminy Janowice Wielkie

Do zakresu zadań Wójta należy:

- reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

- podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,

- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

-zapewnienie przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

- okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,

- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

- rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

- udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

- czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,

- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

- upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

- ustalenie regulaminu pracy Urzędu,

- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 407
Podmiot udostępniający: BIP Janowice Wielkie
Nazwa dokumentu: Wójt Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Admin
Osoba, która udostępnia informację: Karolina Laszkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.08.2021 15:47:01
Data udostępnienia informacji: 17.08.2021 15:47:07
Data ostatniej aktualizacji: 30.11.2021 14:17:51
Rejestr zmian