Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXIII.201.2022/2022 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 lutego 2022 - w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na 2022 rokUchwała nr XXXIII.200.2022/2022 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 lutego 2022 - w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym i sołtysomUchwała nr XXXIII.199.2022/2022 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 lutego 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Janowice WielkieUchwała nr XXXIII.198.2022/2022 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 lutego 2022 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowice WielkieUchwała nr XXXIII.197.2022/2022 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 lutego 2022 - w sprawie zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2022 rokUchwała nr XXXIII.196.2022/2022 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 lutego 2022 - w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ściekach wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Uchwała nr XXXIII.195.2022/2022 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 lutego 2022 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Strazy Pożarnej w Janowicach Wielkich uczestniczacych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczychUchwała nr XXXIII.194.2022 /2022 Rada Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 lutego 2022 - w sprawie Programu opieki nad zwięrzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janowice WielkieUchwała nr XXXIII.193.2022/2022 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 24 lutego 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzygminnego dotyczacego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom na terenie Gminy Janowice Wielkie przez Gminę Miejską KowaryUchwała nr XXXIII.192.2022/2022 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 lutego 2022 - w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich poprzez zmianę jego siedziby