Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Do czego potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskaże w jaki sposób można wykonać inwestycję (przedsięwzięcie), tak aby jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Jest wydawana po przeprowadzaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczna, jeśli inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. 

Kiedy należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Zestawienie przedsięwzięć, dla których trzeba uzyskać decyzję środowiskową znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcia dzielą się na takie, które mogą:

 • zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Urząd obowiązkowo przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, urząd zdecyduje, czy przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalnego Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Jeśli urząd będzie przeprowadzał ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to nałoży na Inwestora obowiązek przygotowania i złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wykonanie raportu należy zlecić osobie, która ma wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wymagane zgodnie z art. 74 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje:

 • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu

Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 2. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
 3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli potrzeba)
 4. Mapa ewidencyjna
 5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa
 6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 7. Wypis z rejestru gruntów i budynków
 8. Dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania
 9. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów (jeśli potrzeba)
 10. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 205,00 zł
 11. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (jeśli potrzeba)
 12. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – 17,00 zł
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 424
Podmiot udostępniający: BIP Urzędu Gminy Janowice Wielkie od 2022 r.
Nazwa dokumentu: DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Skrócony opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - INFORMACJE
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Parzygnat
Osoba, która udostępnia informację: Emilia Parzygnat
Data wytworzenia informacji: 02.06.2022 10:22:28
Data udostępnienia informacji: 02.06.2022 10:23:14
Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2023 10:30:19
Rejestr zmian