Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Jakie budynki muszą mieć numery porządkowe

 Numery porządkowe muszą mieć budynki mieszkalne oraz inne budynki przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi. Są to np. budynki:

 • biurowe,
 • ogólnodostępne wykorzystywane na cele kultury i kultury fizycznej,
 • o charakterze edukacyjnym,
 • szpitale,
 • opieki medycznej,
 • przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.

Zasady nadawania numeru porządkowego

Numery porządkowe przyjmują postać liczb całkowitych od 1 do n. Jeżeli nie istnieje możliwość nadania numeru porządkowego w postaci wyłącznie liczby całkowitej stosuje się liczbę całkowitą uzupełnioną wielką literą alfabetu łacińskiego od A do Z, wyłączając litery I, O, Q, a w przypadku wyczerpania liter alfabetu łacińskiego dopuszcza się użycie w  numerze drugiej litery alfabetu łacińskiego od A  do Z. Nie nadaje się odrębnych numerów porządkowych dla poszczególnych kondygnacji budynków.

Jeżeli obiekty położone są w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch lub więcej ulic, posiadają odrębne wejścia od strony sąsiadujących z nimi ulic, albo gdy obiekt położony przy jednej ulicy posiada więcej niż jedno wejście główne, obiektom tym może być nadanych wiele numerów porządkowych, związanych ze wszystkimi głównymi wejściami do obiektu.

Nadawanie numerów porządkowych związanych z określoną ulicą odbywa się w następujący sposób:

 • numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości ku jej granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód
 • numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości
 • numery porządkowe po lewej stronie ulicy, w kierunku zwiększających się numerów, oznacza się liczbami nieparzystymi, a po prawej stronie liczbami parzystymi
 • numery porządkowe obiektów przylegających do placu wzrastają, poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
 • jeżeli plac powstaje z  rozszerzenia lub skrzyżowania ulic, dla obiektów przylegających do placu ustala się kolejne numery porządkowe jednej z ulic przechodzących przez plac.

Jeżeli nadawanie kolejnych numerów porządkowych spowoduje zaburzenie dotychczasowego ładu i czytelności numeracji porządkowej, organ prowadzący ewidencję podejmuje działania umożliwiające nadawanie numerów porządkowych zgodnie z ładem w zakresie numeracji porządkowej.

Jak załatwić sprawę

Wniosek nalezy złozyć do urzędu  gminy, na terenie której znajduje się budynek, dla którego ma zostac ustalony numer porządkowy.

Urząd dokona oceny wniosku oraz załączników. Następnie ustali numer porządkowy i zawiadomi o jego nadaniu. Takie zawiadomienie urząd wyśle także do wszystkich właścicieli nieruchomości lub innych podmiotów, które władają nieruchomością – uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków.

Dokumenty

1. Wniosek o nadanie nr porządkowego nieruchomości
2. Kopia mapy (ewidencyjna/zasadnicza/do celów projektowych/inna) z naniesionym budynkiem

Termin

Przepisy nie mówią w jakim terminie urząd wyda zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku. W praktyce urzędy ustalają numer porządkowy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Umieszczenie na budynku tabliczki z numerem porządkowym

Po otrzymaniu zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości należy umieśćić tabliczkę z tym numerem w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Na tabliczce tej, oprócz numeru porządkowego, nalezy zamieścić również nazwę ulicy lub placu. Jeżeli miejscowość nie posiada ulic lub placów, albo posiada ulice lub place bez nazw, to na tabliczce podaje się nazwę miejscowości.  Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym nalezy umieścić również na ogrodzeniu.

Ważne!

Obowiązek zamontowania tabliczki z numerem mają właściciele danej nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają. Są to np. użytkownicy wieczyści, dzierżawcy lub zarządcy.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 323
Podmiot udostępniający: BIP Janowice Wielkie
Nazwa dokumentu: Numeracja porządkowa nieruchomości
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Admin
Osoba, która udostępnia informację: Admin
Data wytworzenia informacji: 21.03.2022 08:00:00
Data udostępnienia informacji: 21.03.2022 08:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2022 09:32:39
Rejestr zmian