Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLVII.274.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie upoważnienia Przewodniczacego Rady Gminy Janowice Wielkie do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu (...)Uchwała nr XLVII.273.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027Uchwała nr XLVII.272.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Janowice WielkieUchwała nr XLVII.271.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janowice WielkieUchwała nr XLVII.270.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu ustaelnia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci (...)Uchwała nr XLVII.269.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie zmiany uchwąły Nr XV.82.2016 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 3 marca 2016 r. ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku (...)Uchwała nr XLVII.268.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spelniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności (...)Uchwała nr XLVII.267.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Komarno w gminie Janowice WielkieUchwała nr XLVII.266.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na obszarze Gminy Janowice Wielkie (2)Uchwała nr XLVII.265.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za inkasoUchwała nr XLVII.264.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na rok 2023 (2)Uchwała nr XLVII.263.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowice Wielkie z tytułu wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie za 2022 rokUchwała nr XLVII.262.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdaniafinansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowice Wielkie (...)Uchwała nr XLVII.261.2023/2023 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janowice Wielkie wotum zaufania