Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Robert Gudowski

Skarbnik Gminy Janowice Wielkie

ZADANIA SKARBNIKA GMINY:
- wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
- kierowanie pracą Referatu Finansowego;
- nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
- kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
- współdziałanie w opracowywaniu budżetu gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym zakresie do uchwalenia;
- współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
- nadzór nad realizacją budżetu oraz kontrola gospodarki finansowej Urzędu i jednostek organizacyjnych, informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji;
- czuwanie nad właściwym spływem do budżetu dochodów własnych gminy, a także innych przysługujących gminie opłat, subwencji, dotacji celowych itp. oraz informowanie Wójta i organów gminy o przebiegu tej realizacji;
- współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym oraz oddziałami ZUS w zakresie wykonywanych zadań;
- prowadzenie nadzoru nad prawidłowością pod względem finansowym zawieranych umów w drodze zamówień publicznych;
- dokonywanie kontroli finansowej i organizowanie obiegu dokumentów finansowych;
- wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta;
- opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu i dokonywania w budżecie zmian;
- obsługa zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i samorządowej, w tym także wyborów, referendów i spisów;
- nadzór finansowy nad realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków budżetowych, społecznych oraz pochodzących z dotacji;
- sporządzanie bilansu;
- prowadzenie księgowości syntetycznej i analizowanie budżetu i środków pozabudżetowych;
- sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
- aktualizacja wyceny środków trwałych.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 425
Podmiot udostępniający: BIP Janowice Wielkie
Nazwa dokumentu: Skarbnik Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Admin
Osoba, która udostępnia informację: Karolina Laszkiewicz
Data wytworzenia informacji: 17.08.2021 15:47:27
Data udostępnienia informacji: 17.08.2021 15:47:34
Data ostatniej aktualizacji: 13.12.2021 09:48:07
Rejestr zmian